threat-of-terrorismTerrorismi yhtenä epäjärjestyksen merkittävän aiheuttajana on saanut suuret mittakaavat nykypäivämme yhteiskunnassa. Vuosikymmeniä sitten tuskin tunnettiin sanaa terrorismi ja se oli vain kaukainen mielikuva etäisten kansallisuuksien hirmuteoista, mutta nykypäivänä terrorismi vaikuttaa kaikkiin kulttuureihin enemmän kuin ehkä ajattelemmekaan. Terrorismiksi kutsuttujen väkivaltaisten tekojen tarkoituksena on saada aikaan sekasortoa ja uhata viranomaisia tai mahdollisesti toisen kansaan kuuluvia yksittäisiä ihmisryhmiä saadakseen aikaan pelkoa ja poliittisia muutoksia. Nämä teot luokitellaan äärimmäiseksi väkivallaksi, joka ei ole mitenkään perusteltavissa, eikä se myöskään saa aikaan muutoksia, jota terroristit hakevat. Uutiset turhista kuolemista niin viattomien sivullisten kuin terroristijäsentenkin osalta ovat lisääntyneet viiden viime vuoden aikana merkittävästi Euroopassa.

Terrorismin todellinen uhka on tiedostettu, jonka vuoksi sen vastaisiin toimiin on ryhdytty ja sitä pyritään aktiivisesti ehkäisemään. Ääriliikkeiden johtajat kuitenkin keksivät jatkuvasti erilaisia tapoja järkyttää ja vahingoittaa tavallista kansaa, jolloin he olettavat saavansa päämääriään eteenpäin. Samalla terrorismin vastaiset kansakunnat vahvistavat puolustusjärjestelmiään ja sodan mahdollisuus tulee todennäköisemmäksi. Näkökulmat muuttuvat ja viha kasvaa, ei pelkästään terroritekoja, vaan myös niitä tekeviä ihmisiä kohtaan, mikä taas osaltaan lisää vihaa ja väkivaltaa.

Uhka terrorismista koskettaa nykyään myös Suomea, vaikka merkittäviä terroristiteoiksi luokiteltavia tekoja ei ole suurta määrää. Suuressa määrin huolestuneisuutta on herättänyt tuhansien sota-aluilta muuttaneiden pakolaisten motiivit samalla, kun heitä sopeutetaan yhteiskuntaan. Monet asiantuntijat uskovat, että terroriteot ovat Suomessa vain ajan kysymys, sillä todellisia uhkatilanteita on ollut jo useita.

Paine terrorismin vastustamiseksi on kasvanut ja kansainvälisen tason yhteistoiminta on tiivistynyt huomattavasti viime vuosina. Paineen alla ovat kaikki Euroopan maat, sillä vaikka todennäköisyys ei ole terroristi-iskun kohteelle suuri, uhka on olemassa lähes kaikkialla. Kaikilta mailta vaaditaan huomattavaa terrorismin vastaista toimintaa.

Suurin muutos saataisiin aikaan vain äärijärjestöjen asenteiden muuttuessa. Muutoksen ymmärtämiseksi tulisi perehtyä heidän aatteisiinsa, jotta voitaisiin nähdä lähtökohdat tähän silmittömään vihaan ja alkaa sitä kautta purkaa syitä hirmuteoille. Asenteiden ei kuitenkaan voida olettaa muuttuvan, sillä teot ovat menossa koko ajan pahempaan suuntaan. Siksi maailmanlaajuisella tasolla tämän voimakkaan uhan voittamiseksi terrorisminvastaisten kansakuntien on toimittava yhdessä suojellakseen koko sivistynyttä maailmaa.