removing-the-wars-of-the-worldSotaa eli kansakuntien tai ihmisryhmien välisiä konflikteja on ollut kautta aikojen ihmisten välillä ja niillä on ollut mitä erilaisimpia syitä. Niitä on käyty vuosisatojen saatossa kunnian, maarajojen, hallitusten, uskontojen, maanvälisten erimielisyyksien, kansanpuhdistusten ja rajaerottelujen vuoksi kun taas muinaisia sotia saatettiin käydä ihmisten perustarpeiden täyttämiseksi, kuten ruoan, veden tai asuintilan voittamiseksi. Maailmanlaajuiset tai kansojen väliset sodat on määritelty yhdeksi ihmiskunnan suurimmista vihollisista, sillä niissä on kuollut viime vuosisatojen aikana satoja tuhansia siviilejä ja sotilaita.

Suurten sotien on todettu lisääntyneen viimeisen vuosisatamme aikana, mihin voi osasyynä olla, että maapallon väestö on ollut hurjassa kasvussa, mikä entisestään lisää konfliktien mahdollisuuksia. Kansat tarvitsevat maatilaa ja ravintoa elääkseen, jolloin he ovat valmiita taistelemaan aatteidensa ja hyvinvointinsa puolesta. Ihmisen perustarpeiden lisäksi ihmisryhmillä on ollut yltiöpäisiä uskomuksia omista käsityksistään vieraita rotuja, kansakuntia tai uskontoja kohtaan, mikä on aiheuttanut valtavan määrän taisteluja.

Miten sodat voitaisiin saada loppumaan?

Sodankäynti on määrittänyt ihmiskuntaa kautta aikojen, joten ihmisten ja kansakuntien väliset selkkaukset vaikuttavat olevan osa perimmäistä ihmisyyttä. Siksi, jotta sodat voitaisiin pysyvästi poistaa kaikkialta maailmasta, olisi tarpeen muuttaa ihmiskunnan yksilöiden perimmäisiä asenteita, uskomuksia, maailmankuvaa ja jopa tapaa, jolla kaikki maailman yhteiskunnat ja kansallisuudet on perustettu. Jos esimerkiksi yhteiskunnat ja kansallisuudet eivät kokisi toisiaan vihollisina, ei olisi syytä taistella.

Perimmäisiin syihin liittyy tietenkin pelko oman vallan tai omaisuuden menettämisestä, jolloin näitä asioita pitäisi yhteiskunnan pystyä suojelemaan toisella tavoin ilman radikaaleja toimenpiteitä tai sotien aiheuttamaa väkivaltaa ja kuolemaa.

Äärimmäinen muutos ihmiskunnan kansojen erimielisyyksien ratkaisemiseen olisi täydellinen oikeudenmukaisuus ja tasavertaisuus kaikkien ihmisten kesken. Tämä edellyttäisi todennäköisesti vain yhtä maailmanlaajuista hallitusta, jonka eri paikoissa asuvien alamaisten välillä ei olisi mitään erottelua. Ihmiskunta tuskin koskaan pystyisi tällaiseen muutokseen suuren moninaisuutensa vuoksi, joka ilmenee rotuina, kielinä, uskontoina, uskomuksina, aatteina ja jopa lähtökohtina, jossa kukin yksilö syntyy ja varttuu.

Tämän pahuuden karsimiseen maailmasta on tehty valtavia määriä töitä ja paljon on saatu aikaan, mutta sotia ei ole saatu poistettua ihmiskunnasta. Niin kauan kuin ihmiskunnan asenteet pysyvät samoina ja on olemassa eriarvoisuutta ja viholliskansallisuuksia, sotaa tuskin koskaan pystytään kitkemään maailmasta ihmisjärjestöjen avulla.