Tällä sivustolla käsittelemme ympärillä olevan maailmamme ja yhteiskuntamme parantamista monin eri tavoin. Päättäjät, poliitikot ja vallanpitäjät ovat erilaisten mielipiteiden ja kansanaatteiden edelläkävijöitä ja sivustolla keskitytään muutamiin ihmiskunnan hyvinvointia uhkaaviin maailmanlaajuisiin muutoksiin ja niiden ratkaisumalleihin, jolla ihmisten olosuhteita voitaisiin merkittävästi parantaa. Näillä muutoksilla olisi todella merkitystä yhteiskunnan parantamiseksi, mutta tarvitaan poliitikkojen ja päättäjien asenteiden muutosten lisäksi merkittäviä tekoja yhteiskunnan ongelmien parantamiseksi.

Sivustolla käsitellään yhtä suurimmista kärsimyksen aiheuttajista, joka koskettaa koko ihmiskuntaa tavalla tai toisella. Ilmastonmuutos on aiheuttanut suuren muutoksen maapallon lämpötiloissa, mikä on saanut aikaan sen, että äärimmäiset sää-ilmiöt ovat yleistyneet kaikkialla maailmassa. Maanjäristysten lisääntyminen ja tulvasateet ovat ikäviä nykyaikamme realiteetteja, jotka vaikuttavat vain pahenevan entisestään. Tarkastelemme mitä ilmastonmuutoksesta seuraa ja mitä olisi vielä tehtävissä, jotta tämä tärkeä asia saataisiin muutettua ennen kuin maapallomme olosuhteet vaarantavat ihmisyhteiskunnan.

Köyhyys ja nälänhätä vaikuttavat globaalilla tasolla maailman joka kolkassa, mihin perehdytään tällä sivustolla. Mitä voidaan tehdä, jotta työpaikkoja saataisiin lisää tai jotta syntyvyys ei olisi liian suuri köyhissä maissa, jossa ei ole välttämättä ole varaa saada elantoa suurelle perheelle? Vaikka länsimaissa ei ole niin sanottua nälänhätää, joka saattaa olla köyhissä maissa sotatilan tai tuotteiden maahantuonnin katkeamisen syytä, on nälkä lisääntyvä uhka läsnä lähes jokaisessa yhteiskunnassa. Nälän helpottamiseksi köyhissä maissa voitaisiin kouluttaa ihmisiä tuottamaan raaka-aineita ja tuotteita esimerkiksi viljelemään maata ja opettaa tuotteiden markkinointia.

Kahdessa osassa sivustoa käydään läpi, miten suurten kärsimysten aiheuttajat, kuten sota ja terrorismi vaikuttavat nykyisiin kansoihin ja miten näitä voitaisiin ehkäistä voidaksemme mennä kohti parempaa maailmaa. Ihmisten väliset konfliktit ovat usein kansakuntien ja päättäjien asenteista kiinni, joten paljon ei ole tehtävissä ilman suuria muutoksia yhteiskunnan rakenteissa ja hallintamuodoissa.