paying-taxesKaikkien työtä tekevien ihmisten odotetaan maksavan tuloistaan veroja, jonka lisäksi veroja peritään myös yrityksiltä ja erilaisilta yhteisöiltä. Veronmaksun kolme tärkeintä tehtävää ovat hallituksen toimien rahoittaminen, vaurauden jakautuminen tasaisesti sekä monien kuluttajatuotteiden haittavaikutusten minimoiminen. Mikäli veroja ei maksettaisi eikä verojärjestelmää olisi olemassa, eivät hallitus ja suurin osa nyt tarjolla olevista sosiaalialan palveluista toimisi laisinkaan. Tuloveroa maksetaan myös silloin kun tuloja tulee muustakin kuin työnteosta, kuten esimerkiksi rahapeleissä voittamalla. Monet ovatkin voittaneet varsin mukavia summia esimerkiksi Blackjack-pelejä pelaamalla, jolloin pienen osuuden maksaminen verottajalle ei kirpaise lainkaan.

Monet kritisoivat maamme hallitusta siitä, ettei verorahoilla tehdä mitään hyödyllistä. Todellisuudessa verorahoilla tehdään paljonkin hyvää yhteiskunnalle. Sen lisäksi, että poliitikoille tunnetusti maksetaan työstään palkkaa, käytetään verorahoja esimerkiksi uusien teiden rakentamiseen ja vanhojen teiden kunnostamiseen, maanpuolustukseen, koulutukseen, terveydenhuoltoon ja moniin muihin julkisiin palveluihin kuten kirjastojen ja puistojen ylläpitoon. Verorahoilla saatetaan myös rahoittaa monia muitakin hankkeita kuten tärkeää tutkimustyötä. Tunnettu esimerkki, jonne verorahoja on upotettu suurin määrin saaden aikaan suurta kritiikkiä kansan keskuudessa on surullisenkuuluisa espoolainen Länsimetro-hanke.

Verojenkeruun toinen tarkoitus on se, että tuloeroja pyritään tasoittamaan ja varallisuutta jakamaan tasaisemmin väestölle. Työssäkäyvät ihmiset maksavat tuloistaan tuloveroa sekä kotikunnalleen että valtiolle oman tuloveroprosenttinsa mukaisesti. Täten korkeampituloiset maksavat enemmän veroja kuin matalatuloiset. Ne, joilla on hankaluuksia toimeentulon suhteen, saavat valtiolta erilaisia etuja ja rahallista avustusta. Veroja peritään myös sellaisista asioita, jotka ovat haitallisia yhteiskunnalle tai esimerkiksi ympäristölle. Tällaisia tuotteita ovat erilaiset sähkölaitteet ja bensiini, joista peritään veroja niiden aikaansaamien vahinkojen kompensoimiseksi.

Veroja on Suomessa hyvin monia erilaisia. Esimerkkejä eri veroista ovat muun muassa arvonlisävero, valmistevero ja tullivero, jotka ovat niin sanottuja välillisiä veroja. Välittömiä veroja puolestaan maksetaan suoraan verottajalle ja näitä ovat esimerkiksi lahjavero, tulovero, kiinteistövero, perintövero ja yhteisövero. Suomen ja yleisestikin Pohjoismaiden verotusta pidetään eräänä maailman ankarimmista, mutta toisaalta se näkyy myös tasoltaan erinomaisessa koulutuksessa sekä ilmaisessa terveydenhuollossa ja toimivissa liikenneratkaisuissa. Maamme verolainsäädännöstä ja järjestelmän jatkuvasta kehittämisestä pitää huolen Valtiovarainministeriö. Käytännön tasolla verotusta hoitaa Verohallinto. Tavalliselle kansalaiselle kosketus veroasioihin hoituu verotoimistojen kautta, sillä ne ovat vastuussa asiakaspalvelusta ja kirjanpidollisista asioista.