povertyGlobaalin maailman yhdeksi suurimmista ongelmista luokiteltu köyhyys vaikuttaa ihmisiin ympäri maailmaa. Se koskettaa lähes kaikkia ihmisiä, sillä vaikka perus toimeentulo olisi nykyhetkessä vakaa, köyhyyden uhka on olemassa yhä suuremmassa määrin epävakaassa maailmassamme. Samalla kun varat pienenevät suurella osaa ihmisiä työttömyyden ja muiden syiden takia, elintarvikkeiden ja elinkustannusten hinnat nousevat jatkuvasti. Kolmannen maailman maissa köyhyys on enemmistön arkipäivää, mutta siltä ei säästy länsimaatkaan, sillä muuttuvat lait ja tukien vähentäminen sekä taloustilanteen epävarmuus ja työttömyys uhkaavat lähes jokaisen maan kansalaisia.

Ihmisten taloudellinen tilanne vaikuttaa maailmanlaajuisesti kulutustottumuksiin, terveydenhoitoon ja siten yleisesti elämänlaatuun. Köyhyystilastoja seuraamalla voidaan nähdä, että kodittomia henkilöitä ja liian vähillä varoilla toimeentulon varmentaakseen eläviä on jatkuvasti enemmän myös niin sanotuissa hyvinvointivaltiossa. Tähän vaikuttaa osaltaan maahanmuuttajien suuri määrä, joista monelta kielletään pysyvä lupa, mutta oleskelu maassa jatkuu. Myös alkuperäisten kansalaisten taloustilanne heikkenee monissa paikoin. Esimerkiksi Suomessa on tilastoitu enemmän kodittomia kuin aiempina vuosina ja köyhyysrajan alapuolella eläviä suomalaisia on huomattava määrä.

Mahdollisia ratkaisuja köyhyyden vähentämiseksi

Ongelman parantamiseksi tarvittaisiin siis tasaista talouskasvua ja käytännössä päättäjien pitäisi saada aikaan erilaisilla ratkaisuilla työpaikkoja, jolloin yksittäisten ihmisten ja perheyksiköiden talous voisi parantua. Hallitusten tehtävänä on luoda alaisilleen perusturvallisuus ja mahdollisuudet itsestään ja lähimmäisistään huolehtimiseen.

Radikaaleimmat ideat köyhyyden poistamiseksi liittyvät ihmismäärän säännöstelyyn. Jotakin tällaista on toteutettu joissakin maissa, joissa säännöstellään lasten syntyvyyttä esimerkiksi sakottamalla perheitä, joihin syntyy liikaa lapsia. Toisaalla maissa, jossa on suuri syntyvyys, voitaisiin valistaa lisääntymisestä ja avustaa syntyvyyden ehkäisyä. Tiedon antamisella ja esimerkiksi ehkäisyvälineiden lahjoittamisella voitaisiin saada tuloksia, sillä silloin maailmaan ei syntyisi niin paljon lapsia, joista ei voida tarpeeksi hyvin huolehtia.

Köyhyyteen voisivat vaikuttaa taloudellisesti paremmissa maissa olevien suuryritysten sisaryhtiöt, jotka voisivat luoda työpaikkoja maihin, jossa taloustilanne on suuresti heikentynyt. Tästä voisivat hyötyä yritykset, sillä työvoima saattaisi olla edullisempaa kohdemaassa. Kyseisen maan kansantalous, josta työvoimaa haettaisiin, saattaisi parantua silloin merkittävästi, toki tämä saattaisi olla ristiriidassa yrityksen alkuperäisen maan talouden kanssa.

Innovaatioilla ja tuotekehityksellä sekä lisääntyvällä markkinoinnilla voitaisiin luoda uusia työpaikkoja. Yhtenä vaihtoehtona voisi olla työpaikkojen tasaisempi jakautuminen, jossa työssäkäyvät työskentelisivät vähemmän ja työttömät saisivat osan näiden henkilöiden työstä. Hallitusten tehtävä olisi silloin myös mahdollisesti keventää verotusta palkattavia henkilöitä kohtaan ja tukea yrittäjiä.