climate-changeIlmastonmuutos on yksi nykypäivän polttavia huolenaiheita, joka vaikuttaa maailmanlaajuisesti ihmisten elämään. Mikä pahinta, se uhkaa maapallomme ja siten koko ihmiskunnan hyvinvointia. Ilmastonmuutoksella tarkoitetaan planeetan keskilämpötilan nousua kasvihuoneilmiön voimistuessa.

Maapallomme ilmasto on aina muuttunut vuosituhansien aikana, mutta aiempia lämpötilaeroja ei voida verrata ihmisten aiheuttamiin tuhoihin ja niiden vaikutukseen viimeisen sadan vuoden aikana. Ihmisen toiminnan vuoksi planeetta vaikuttaa lämpenevän paljon aikaista nopeammin kuin viimeisten vuosimiljoonien aikana. Auringon säteily siis lämmittää maatamme, mutta koska teollisten prosessien, öljyn luonnonvarojen käyttämisen ja ihmisen muun haitallisen toiminnan aiheuttamat hiilidioksidikaasut heikentävät ilmakehää, auringon lämpö ei pääse poistumaan ja maapallon lämpötila nousee.

Seuraukset

Ilmaston lämpenemisen lisäksi muutos on aiheuttanut äärimmäisten sääilmiöiden lisääntymisen ja voimistumisen lähes kaikkialla maailmassa, mikä vaarantaa ihmisten hyvinvoinnin ja jopa elämän. Myös valtamerien vesimassat lämpenevät, jolloin vedenpinta nousee. Tämä aiheuttaa rannikoilla rakennetuille kaupungeille merkittäviä riskitekijöitä. Myös merten lämpötilojen noustessa tasapainottavat mannerjäätiköt sulavat. Maailmanlaajuiset ääri-ilmiöt lisääntyvät, mikä aiheuttaa valtavia vahinkoja ihmisten tekemille yhteiskunnan rakenteille puhumattakaan ihmishengistä.

Ilmaston lämpeneminen tulee myös vaikuttamaan ruoan saamiseen ihmiskunnan tarpeita varten, sillä maa-ala pienenee ja äärimmäiset sääolosuhteet rajoittavat ruoan tuottamista ja valmistamista. Ihmiskunnan väkiluku kasvaa huomattavaa vauhtia noin kahdeksalla miljoonalla ihmisellä vuodessa, jolloin yhteiskunnan on nähtävä tuleva ongelma ja reagoitava siihen pikaisesti.

Mitä on tehtävissä?

ihmisillä on mahdollisuus valita, toimitaanko kriittisessä tilassa olevan maapallomme hyväksi. Jotta vaarallisen ilmastonmuutoksen järkyttävät seuraukset saataisiin hillittyä, energiajärjestelmä pitäisi muuttaa mahdollisimman pian hiilidioksidipäästöjä aiheuttavista polttoaineista, kuten öljystä, kaasusta ja hiilestä ja korvattava ne luonnollisempiin menetelmiin, kuten aurinko- ja tuulivoima ja biomassa. Ne eivät vaikuta maan ilmakehän heikkenemiseen eikä niillä ole maata turmelevia sivuvaikutuksia. Nykyiset polttoaineet voitaisiin helposti korvata luonnollisilla menetelmillä, jolloin aloitetun tuhon seuraukset saataisiin hillittyä. Syy, miksi näitä polttoaineita kuitenkin käytetään ilmastonmuutoksen edelleen pahentuessa, johtuu kuitenkin suurelta osin maailmantaloudesta, sillä esimerkiksi öljy-yhtiöiden lopettamisella olisi valtavat vaikutukset koko maailman talouteen.

Yhteiskunta on kuitenkin pakollisen muutoksen edessä, joten tarvitaan poliittista halua toimia maapallomme hyväksi ja pitkänäköistä asennetta nykyisten luonnonvarojemme käyttöön. Parempien luonnollisten voimavarojen käyttämiseen siirtyminen antaisi myös mahdollisuuden suureen määrään työpaikkoja.

Jokainen yksilö voi tottumuksillaan vaikuttaa ilmaston lämpenemiseen ja sen hidastamiseen, mutta voidakseen saada tämä muutos aikaiseksi maailmanlaajuisesti, kaikkien valtioiden olisi toimittava yhteistyössä ennen kuin on liian myöhäistä.